Grafická verzia

Príslušná fyzická osoba

Meno a priezvisko: LAJCHA Michal
Dátum narodenia: 14.4.1984
Druh športovej činnosti: Amatérsky športovec
Šport: cyklistika
Odvetvia: -
Príslušný k: Bike Pro, s.r.o.
ID zdrojovej evidencie: -
Právny titul: -
Začiatok činnosti: 1.1.2012
Ukončenie činnosti: -
Zdravotná spôsobilosť: overená
Reprezentovaná krajina: -
Dátum poslednej účasti na súťaži: -
Dátum poslednej úhrady príspevku: -
Športovec je športovým talentom: Nie