Grafická verzia

Prehľad dotácií

Register dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých v rámci programového financovania oblasti telesnej kultúry a športu je súčasťou športového registra podľa § 29 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Register dotácií obsahuje údaje o výške a účele dotácie a označenie žiadateľa, ktorému bola dotácia poskytnutá.

Funkciu registra dotácií  poskytnutých na oblasť telesnej kultúry a športu plní Zoznam žiadostí, dotácií a rozhodnutí (viď sekcia Financovanie športu na stránkach Minsterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Informácie o vyúčtovaní dotácií za predchádzajúce roky

Vyúčtovanie dotácií za rok 2014

Vyúčtovanie dotácií za rok 2013

Vyúčtovanie dotácií za rok 2012

Prehľad za rok 2011