Grafická verzia

Register poskytnutých dotácií

Poskytnuté dotácie a ich vyúčtovanie za uplynulé roky.

Rok 2016

Dotácie poskytnuté v roku 2016

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2016

Informácie o prijímateľoch dotácie poskytnutých v roku 2016

Rok 2015

Dotácie poskytnuté v roku 2015

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2015

Informácie o prijímateľoch dotácie poskytnutých v roku 2015

Rok 2014

Dotácie poskytnuté v roku 2014

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2014

Informácie o prijímateľoch dotácie poskytnutých v roku 2014

Rok 2013

Dotácie poskytnuté v roku 2013

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých v roku 2013

Informácie o prijímateľoch dotácie poskytnutých v roku 2013

Rok 2012

Dotácie poskytnuté v roku 2012

Vyúčtovania dotácií poskytnutých v roku 2012

Predchádzajúce roky

Dotácie poskytnuté v roku 2011

Dotácie poskytnuté v roku 2010

Dotácie poskytnuté v roku 2009