Grafická verzia

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu

Zabezpečenie činnosti Olympijského domu v rámci OH 2016 v Rio de Janeiro

2016-02 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2016 - „Zabezpečenie činnosti Olympijského domu v rámci OH 2016 v Rio de Janeiro“

(otvorená od 01.04.2016 do 30.04.2016)

VÝZVA - FORMULÁR - ROZHODNUTIE MINISTRA