Grafická verzia

Kontakt

Pracovisko sekcie: Stromová 9 (2. poschodie, vedľa materskej budovy ministerstva)

Ing. Ladislav Čambal - generálny riaditeľ sekcie

ÚTVAR RIADITEĽA SEKCIE

Eva Jánošová - sekretariát sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež

Ing. Ildikó Belanová - rozpočtár

ODBOR ŠPORTU

PaedDr. Božena Gerhátová - riaditeľka odboru

Ing. Katarína Dužiová

Ing. Jaroslava Gregoríková

Branislav Strečanský

Mgr. Dušan Ťažký

ODBOR VZDELÁVANIA A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE V ŠPORTE

Ing. Elena Malíková - riaditeľka odboru

Mgr. Lýdia Babiaková

Ing. Adriana Mičkovicová

Mgr. Katarína Mravíková

Mgr. Peter Šiška

NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Mgr. Agáta Galková, zodpovedný pracovník pre backoffice ISŠ

Mgr. Igor Kováč, zodpovedný pracovník pre frontoffice ISŠ